Skip to content

Volvo Personlig Servicetekniker

EGEN PERSONLIG SERVICETEKNIKER

Hos oss blir du møtt av din egen personlige servicetekniker (PST). Ingen vet mer om bilen din enn ham (kanskje unntatt deg selv). Du kommuniserer direkte med din PST slik at det blir minst mulig misforståelser eller utelatt informasjon.

VOLVO PERSONLIG
SERVICE

Du har fremdeles din egen PST du skal henvende deg til, og som order alt for deg, men forskjellen fra PST til Volvo Personlig Service er at to og to teknikere nå jobber i team på samme verkstedplass. Slik går det raskere for deg som kunde.

ETT
KONTAKTPUNKT

Det er din PST som tar imot deg når du henter og leverer bilen, og som arbeider på den og forklarer hva som er blitt gjort. Du trenger bare å forholde deg til én person, og ja, det er nesten som å ha en egen fastlege for bilen.